Webbskolan del 2. Vad är lättläst text?

Särskilt viktigt med rubriker och mellanrubriker

Vad som står skrivet på en hemsida är givetvis viktigt. Men det är kanske inte lika självklart att också textens grafiska utseende och formgivning har en avgörande betydelse för hur läst sidan blir.


Det finns en utbredd föreställning om att texter på internet måste vara extremt korta. Längd är dock inte ensamt avgörande. Tvärtom, undersökningar visar att de som klickar på ”Läs vidare” ofta är villiga att läsa längre texter än de som läser på papper. Däremot finns det mycket att göra för att underlätta läsningen och läsbarheten.

Enformigt utseende är nästan lika tråkigt som enformigt innehåll. En jämngrå textmatta blir både trist och ansträngande att läsa.

Därför är gemener, det vi till vardags kallar små bokstäver, att föredra framför versaler. Gemener är mer varierade i sin utformning genom att en del bokstäver har höga staplar, som till exempel ”h”, ”t” och ”l”, medan andra har nedstaplar, som till exempel ”g” och ”p”. Det gör att ögat får något att fästa blicken vid, vilket gör skriften lättare att läsa. En text skriven med enbart versaler blir däremot SVÅRARE ATT TYDA EFTERSOM ALLA BOKSTÄVER HELA TIDEN LINJERAR I SÅVÄL ÖVERKANT SOM UNDERKANT.

Av samma skäl finns det skäl att undvika rak högerkant. I en text med oregelbunden högerkant blir avståndet det samma mellan alla ord. Är högerkanten rak måste gapet däremot sträckas ut för att fylla raden. Därmed blir texten olika tät på olika rader, vilket påverkar både läsbarhet och läshastighet negativt.

Dessa svårigheter blir särskilt påfallande om rak högermarginal används i väldigt långa texter med få eller inga stycken. Rymmer varje enskild rad dessutom ett väldigt stort antal tecken riskerar texten att bli i det närmaste oläslig.

I längre texter blir det därför viktigt med rubriker och mellanrubriker. Inte bara för att de bryter upp en grå och oöverskådlig textmassa och underlättar orienteringen. Rubriker ger också god vägledning om innehållet åt dem som bara skummar texten. Men då måste de sättas med omsorg och eftertanke. Kryptiska, flertydiga eller långsökta rubriker riskerar att lura besökare att lämna sidan istället för att läsa den.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *