”Design är inte till för formgivningens skull utan för att det lönar sig”

Design är mer än fina färger och snygga typsnitt – det är affärsmässighet och strategi.

Kommersiell design – det vill säga bland annat det färg-, form- och bildspråk som ett företag använder för att kommunicera med omgivningen – är av stor och växande betydelse för framgångsrika affärer.

Kort sagt: utan genomtänkt design, inget varumärke.

Läs mer

Tio kriterier för en bra logotyp

HC Ericson, professor i grafisk design i en intervju om 10 kriterier för en bra logotyp

1. Logotypen måste tydligt spegla varumärkets bärande idé.

Det är avgörande för varumärket och företaget att förväntningarna infrias. Därför är det viktigt att ett företag som till exempel säljer medicinteknik har en logotyp som människor förknippar med hälsa och sjukvård.

2. Logotypen måste väcka rätt känslor.

Den måste vinna människors förtroende och tillit. En bra logotyp förför. Lyckas man finns förutsättningar att skapa ett skarpt varumärke. Det är viktigt att testa att logotypen inte väcker associationer som strider mot varumärkets bärande idé. Hur färger och symboler uppfattas skiljer sig en hel del mellan olika kulturer.

Läs mer