”Design är inte till för formgivningens skull utan för att det lönar sig”

Design är mer än fina färger och snygga typsnitt – det är affärsmässighet och strategi.

Kommersiell design – det vill säga bland annat det färg-, form- och bildspråk som ett företag använder för att kommunicera med omgivningen – är av stor och växande betydelse för framgångsrika affärer.

Kort sagt: utan genomtänkt design, inget varumärke.

Det inser också många företag idag. Enligt en undersökning som genomfördes av Handelns utredningsinstitut, HUI, 2009 tror hela 65 procent av företagen att betydelsen av kommersiell design kommer att öka framöver.

Designern och illustratören Olle Eksell skrev redan på 1960-talet en bok med den talande titeln Design = Ekonomi. Enligt honom handlar god design helt enkelt om företagets överlevnad. För att kunna konkurrera måste företag skaffa sig ett eget ansikte, en egen identitet. Ju hårdare konkurrens, menar Eksell, desto viktigare och mer avgörande blir designen. Och när det blir riktigit tufft, då ”fordras kvalitativ design över hela linjen för maximal framgång”.

Hans slutsats är lika enkel som smart: design är inte till ”för formgivningens skull utan för att det lönar sig”.

Kruxet är att många gärna har synpunkter på det egna företagets design och formgivning. I synnerhet vad gäller dess estetiska kvaliteter, eller avsaknaden av sådana.

För det mesta går det att objektivt bedöma huruvida en design är funktionell eller inte. En webbsida till exempel ska vara uppbyggd på ett visst sätt och ha vissa funktioner för att fungera optimalt.

Om samma webbsida också är snygg är däremot en mer subjektiv bedömning. Vi har ju alla lite olika syn på vad som är vackert, vilka färger som är trivsamma, vilka former som är sköna och om en komposition är harmonisk eller rörig.

Därför väcker designen lätt intensiva diskussioner där alla kan ha synpunkter.

I sämsta fall medför sådana diskussioner att designen blir en kompromiss mellan många olika åsikter och viljor. Då är risken överhängande att varumärket och kommunikationen med omgivningen blir uddlös och otydlig, vilket förr eller senare också kommer att påverka affärerna.

Följaktligen borde beslut kring design och varumärkesbyggnad hanteras med samma noggrannhet som till exempel investeringar, tillsättning av nyckelpersonal och andra affärskritiska överväganden.

Alla företag är inte lika förutseende som italienska Olivetti. Där, skriver Eksell, var principen att ”designbeslut måste fattas av väldigt få personer och endast av dem som är kvalificerade att göra det”.

Ord som tål att tänka på.

Lästips: För den som vill läsa mer om Olle Eksell rekommenderas denna uttömmande artikel på Carin Fredlunds blogg Nota bene.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *