B2B-webbyrån i Lund

Marknadsföring är att tänka och agera
utifrån den valda affärsstrategin. Görs den rätt
betalar den sig själv, visar sitt värde och är det sista
som ska klippas när budgetarna är snäva.